1. Eğitimin Finansmanı

Eğitim harcamaları nasıl seyrediyor?
Özel okulların payı ne durumda?
Eğitime ayrılan kamu kaynakları nasıl dağılıyor?

DETAYLAR

2. Eğitime Erişim ve Öğrenci

Net okullulaşma oranları nasıl seyrediyor?
Öğrenciler kurumlara göre nasıl dağılıyor?
Okulöncesi eğitimde öğrenciler kurumlara göre nasıl dağılıyor?

DETAYLAR

3. Öğretmenler ve Öğrenme Süreçleri

Öğretmen başına kaç öğrenci düşüyor?
Öğretmen atamaları alanlara göre nasıl dağılıyor?
Öğretmen atamaları bölgelere göre nasıl dağılıyor?

DETAYLAR

4. Eğitimin İçeriği

Öğrenciler okul türlerine göre nasıl dağılıyor?
Ders saatleri ders türlerine göre nasıl dağılıyor?
Açık liseye devam eden öğrenci oranı nedir?

DETAYLAR

5. Eğitim Ortamları

Derslik başına kaç öğrenci düşüyor?
Kütüphanesi olan okulların oranı nedir?
Okullarda akran zorbalığı ne düzeyde yaşanıyor?

DETAYLAR

6. Eğitimin Çıktıları

Eğitimden erken ayrılma trendleri nasıl?
Mezun olunan okul türü ve yükseköğretime geçiş arasında nasıl bir ilişki var?
PISA ve PIAAC performanslarımız ne durumda?

DETAYLAR

Eğitim 360° Hakkında

ERG, çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde dönüşümün eleştirel düşünme, akıl ve hayal gücü ile gerçekleşebileceğine inanır. Bunun için, 2003 yılından bu yana eğitimi gözlemleyerek nitelikli veri üretir. Bu sitede paylaşılan veriler, eğitim sistemimizdeki gerçeklerin yansıması, hayalimiz ise bu gerçeklerin eğitimde dönüşüm için hepimize temel sağlamasıdır.

Devamı

Eğitim Reformu Girişimi

ERG, çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve eleştirel bakış yoluyla katkı yapan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir girişimdir. Eğitimde karar süreçlerinin veriye dayalı olması, paydaşların katılımıyla gerçekleşmesi ve her çocuğun kaliteli eğitime erişiminin güvence altına alınması yapısal dönüşümün ana unsurlarıdır. 2003 yılında kurulan ERG, Türkiye’nin önde gelen vakıflarının desteklediği bir girişim olmasıyla Türkiye sivil toplumu için de iyi bir örnek oluşturur.

Devamı