Eğitimin Finansmanı

Kamu Kesimi Toplam Eğitim Harcamalarının GSYH’ye Oranı (%)

Kamu harcamalarına ilişkin veriler Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan merkezi yönetim ve yerel yönetim harcamalarından derlendi. Kamu harcamalarına ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan yapılan harcamalar da dahil edildi. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla bilgisi TÜİK’ten alındı.