Eğitimin Finansmanı

Özel Okullara Devam Eden Öğrencilerin Oranı (%)

Hesaplamalar için MEB tarafından yayımlanan Millî Eğitim İstatistikleri kullanıldı. Okulöncesi eğitim hesaplamalarında özel anaokulları, özel anasınıfları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün denetimindeki kurumlar da dahil edildi. İlköğretim/ortaokul ve ortaöğretimde açıköğretim öğrenci sayıları hesaba katılmadı. Mesleki ve teknik ortaöğretim, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı ortaöğretim kurumlarını da kapsıyor. (2010-2011 yılına ait okulöncesi eğitim öğrenci sayıları MEB tarafından paylaşılan verilerle hesaplandı.)