Eğitime Erişim ve Öğrenci

Net Okullulaşma Oranları (%)

Hesaplamalar için MEB tarafından yayımlanan Millî Eğitim İstatistikleri kullanıldı. Bölgeler temelinde okullulaşma oranları, MEB'in yayımladığı illere göre brüt ve net okullulaşma oranları kullanılarak hesaplandı.