Eğitime Erişim ve Öğrenci

Örgün Özel Eğitim Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayısı

Hesaplamalar için MEB tarafından yayımlanan Millî Eğitim İstatistikleri kullanıldı. Okulöncesinde kaynaştırma verisi anaokullarını kapsar; ancak anasınıflarını kapsamaz. Okulöncesinde özel eğitim okulları verisi anasınıflarını kapsar; ancak anaokullarını kapsamaz. Özel eğitim okulları verisi uygulama merkezlerini de kapsar.