Eğitimin Çıktıları

PIAAC Performansı: Sözel Beceriler, Sayısal Beceriler ve Problem Çözme Alanlarında Yeterlik Düzeylerine Göre Dağılım (%)

OECD tarafından yayımlanan veriler kullanıldı. Problem çözme skorundaki "diğer" seçeneği testi yarıda bırakanları, testi çözmek için yeterli bilişim bilgisi veya bilgisayar deneyimi olmayanları ve kayıp değerleri kapsar.