Eğitimin İçeriği

Açık Liseye Devam Eden Ortaöğretim Öğrencilerinin (14-17 yaş) Oranı (%)

2004-2012 yıllarına ait oranlar TÜİK tarafından yayımlanan Hanehalkı İşgünü Anketi verilerinden yararlanılarak hesaplanmıştır. 2013 yılına ait oran, Ağustos 2014'te MEB tarafından ERG ile paylaşılan veriler ile Millî Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim 2013-2014 kullanılarak hesaplanmıştır.